Samba

 

Povezava: http://www.samba.org/

 

Samba je skupek orodij, ki vašemu Linux računalniku dovoli “sharing” datotek, tiskalnikov itd.  z Windows operacijskimi sistemi.

 

1. Za namestitev paketa izvršimo ukaz ” apt-get install samba”. Za izvrševanje ukazov morate biti prijavljeni kot “superuser”. To storite z ukazom “su -“.

2. Vpišete vašo delovno skupino. Windows sistemi imajo privezeto delovno skupino WORKGROUP (ime skupine lahko preverite tako, da kliknete na “Start” -> “Nadzorna plošča”-> “Sistem” ).

3. Sedaj moramo kreirati uporabnika in grupo. Prvo je potrebno kreirati uporabnike v Debianu in potem še v sambi.

3.1 Z ukazom “groupadd” naredimo novo skupino. Ime skupine (skupnaraba) je po želji.

3.2 Sedaj grupi “skupnaraba” dodamo uporabnike, ki bodo dostopali do skupnih map. To storimo z ukazom “useradd” + parameter “-g” ( pomeni ID ali ime skupine) “skupnaraba” + “uporabnik”(nov uporabnik).

3.3 Če želite preveriti ali je bila grupa ustvarjena izvršite naslednji ukaz “egrep -i “skupnaraba” /etc/group”.

Razlaga izpisa:

skupnaraba( ime skupine) : x (pomeni, da je geslo kriptirano in shranjeno v drugi mapi) : 1006 (ID grupe)

3.4 Sedaj preverimo še novega uporabnika z ukazom “vi /etc/passwd”. Passwd je datoteka v kateri so shranjene nastavitve uporabnika.

Odpre se nam izpis z vsemi uporabniki. Poiščite uporabnika “uporabnik”.

Razlaga izpisa:

uporabnik (ime uporabnika):x (geslo je kriptirano in shranjeno v drugi mapi):10005 (ID uporabnika):1006 (ID grupe, kateri pripada. To je ID  “skupnaraba”)::/home/uporabnik (domači direktorij uporabnika) :/bin/sh (pomeni, da ima uporabnik dostop do ukazne vrstice).

Ker temu uporabniku ne želimo omogočiti dostopa do ukazne vrstice moramo spremeniti “bin/sh” v “bin/false”.

 

4. Sedaj moramo dodati direktorij, ki bo v skupni rabi. To storimo z ukazom “mkdir /var/share”. Če želite preveriti ali je direktorij ustvarjen vpišite “ls /var “, ki pokaže seznam datotek v direktoriju.

4.1 Direktoriju “share” moramo nastaviti pravice, da bodo uporabniki, ki pripadajo grupi “skupnaraba”, lahko pisali urejali in brisali. Postavimo se v direktorij “/var” in vpišemo ukaz : “chmod  g+rwx share”.

Razlaga ukaza:

chmod (ukaz za nastavljanje pravic) g(pravice se delijo na tri skupine: o-owner, g-group in o-other) “+” (plus pomeni dodaj, minus pomeni odstrani pravice)  “rwx” (r-read(beri),w-write(piši),x-execute(izvršljiv)) “share”(direktorij ali mapa, ki jo želimo spremeniti)

 

4.2 Sedaj spremenimo grupo na direktoriju “share”. To storimo z ukazom”chgrp skupnaraba(grupa, ki jo želimo dodati) share(direktorij na katerega se nanaša ukaz)”.

Do sedaj smo nastavili novo grupo “skupnaraba”, v njo dodali novega uporabnika “uporabnik” , skreirali direktorij za skupno rabo “/var/share” in na njem nastavili pravice za pisanje, brisanje… Sedaj nam ostane samo še konfiguracija sambe.

 

5. Konfiguracija sambe se nastavlja v datoteki “smb.conf”, ki se nahaja v direkotoriju “/etc/samba/smb.conf”.

5.1 Po ukazu “vi /etc/samba/smb.conf” se vam odpre konfiguracijska datoteka sambe. Sedaj morate dodati parametre za vaš “share” direktorij.

Vpišite naslednje:

[share] (lahko tudi drugačen opis npr:mapa…poljubno)

commnet = komentar je poljuben

browsable = uporabniki lahko pregledujejo direktorij

path = /var/share/ (pokažemo pot do direktorija, ki je v skupni rabi)

quest ok = no (ostali ne vidijo map. Pokaže se jim prijavno okno za vnos gesla)

read only = no (izključimo možnost “samo branje”)

create mask = 0770 (lastnik in uporabniki, ki pripadajo grupi imajo vse pravice (rwx), ostali nimajo pravic)

writeable = yes (lahko pišemo v drektorij)

6. Sedaj moramo samo še dodati uporabnika “uporabnik” v sambo. To storimo z ukazom “smbpasswd -a uporabnik”. Vpišite geslo za uporabnika.

7. Za zaključek ponovno zaženemo samba servis. Ukaz: “service samba restart”

 

8. Dostop do skupne mape na Linux računalniku. Vpišete IP naslov računalnika ali ime. Za dostop morate vpisati uporabniško ime in geslo, ki ste ga nastavili v sambi.

9. Če želite skriti uporabnikovo domačo mapo, morate v “/etc/samba/smb.conf” spremeniti parameter v “[global]” browsable = yes -> browsable = no.

10. Ponovno resetirajte samba servis in uporabnikova domača mapa izgine.

11. Če želite pregledat uporabnike, ki imajo dostop do skupne mape izvršite ukaz : “pdbedit -L -v”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internetna zaščita

Copyright © 2013. All Rights Reserved.