Linux osnovni ukazi

 

Linux shell (ukazna lupina) lahko uporabljamo na dva načina. Interaktivno, kar pomeni, da  vnašamo ukaze neposredno enega za drugim ali z uporabo shell skript, kjer ukaze vpišemo v datoteko in jo potem zaženemo. Skripte so skupek ukazov shranjenih v datoteki.

 

Osnovni Linux shell ukazi:

 

– “date” (izpiše trenutni čas in datum).

– “whoami” (izpiše kdo je trenutno prijavljen v shell). Root uporabnik ima vse pravice, zato ga ne uporabljajte kot privzeti profil, razen če delo ne zahteva dviga pravic!!!

– “cd ~” (postavi vas v vaš domači direktorij. “~” je poseben znak, ki  pomeni isto kot “/home/username”).

– “pwd” (print working directory je ukaz, ki vam izpiše direktorij v katerem se nahajate).

– “find / -name imedatoteke” (iskanje datotek po imenu).

-“cat imedatoteke” (izpiše vsebino daototeke)

-“grep vzorec imedatoteke” (izpiše iskani vzorec iz datoteke)

Obstaja še veliko ukazov, ki si jih lahko pogledate na spletu. Za vsak ukaz lahko pogledate navodila z ukazom “man”. Primer za cp (kopiraj):

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internetna zaščita

Copyright © 2013. All Rights Reserved.