Linux mrežna konfiguracija

 

 

 

1.) Konfiguracijske datoteke:

/etc/resolv.conf

/etc/hosts

/etc/nsswitch.conf

/etc/network/interfaces

 

1.1) /etc/resolv.conf

(Seznam DNS strežnikov za internetno razreševanje imen. Vsakič, ko želite odpreti novo spletno stran, računalnik pošlje DNS strežniku zahtevo, da mu pove kateri IP pripada iskani strani.)

Primer DNS zahteve:

Spremljanje poizvedbe za www.izascita.si z programom Wireshark.

V tem primeru pošlje računalnik (192.168.2.4) zahtevo “Standard query A www.izascita.si” prvo na lokalni DNS na routerju (192.168.2.1). Ker ta ne pozna odgovora, pošlje zahtevo naslednjemu DNS strežniku. Strežnik odgovori routerju “Standard query response CNAME izascita.si A 195.246.12.70”. Računalnik 192.168.2.4 sedaj lahko pošlje zahtevo za vzpostavitev seje na IP naslov 195.246.12.70. Seja se vzpostavi z “three way hand shakom” SYN, SYN-ACK, ACK. Brskalnik na koncu pošlje zahtevo  “GET / HTTP/ 1.1” in tako se nam prikaže željena spletna stran. Če imate vse nastavitve pravilne in vam internet ne dela je težava ponavadi ravno v DNS nastavitvah!!! V primeru, da ste priklopljeni v internet direktno preko modema, morate nastaviti DNS strežnike vašega ponudnika interneta (najdete jih na njihovih spletnih straneh).

 

1.2) /etc/hosts (Seznam gostiteljev, ki se razrešujejo lokalno “127.0.0.1”. Rečemo lahko tudi “loopback”)

Vse lokalne povezave zaobidejo mrežno kartico. V Windows sistemih je to datoteka “c:\\Windows\system32\drivers\etchosts”. Datoteko dostikrat zlorabijo virusi in ostala zlonamerna programska oprema, saj dodajo v loopback naslove za posodobitve antivrusnih programov itd. Tako se antivirus ne more posodobiti, ker zahteva ne gre v internet ampak se zaključi lokalno.

1.3) /etc/nsswitch.conf (Seznam vrstnega reda iskanja gostiteljev)

 

1.4) /etc/network/interfaces (Nastavitev mrežne kartice, IP naslov, maska, DHCP…)

Nastavitve za pridobitev DHCP naslova. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) se uporablja za avtomatično dodajanje IP naslovov gosititeljem na IP omrežju.

Pridobivanje IP naslova preko DHCP-ja:

Nastavitev statičnega naslova.

2.) Ukazi

ifconfig interface [aftype] options | address

“interface” – računalniška mrežna kartica (eth0,eth1,eth2)

“aftype” – inet(TCP/IP, privzeto), inet6(IPv6), ax(AMPR), ddp(appletakl Phase2)…

“options” – up (zaženi kartico), down (ustavi kartico), arp (omogoči ARP protokol za zaznavo naslovov…), promisc (promiscious mode – karica sprejema vse pakete, ne samo tiste, ki so namenjene njej), -promisc (onemogoči promiscious mode), mtu ## (nastavi največjo vrednost MTU “Maximum Transmition Unit”) , broadcast xxx.xxx.xxx.xxx (nastavi mrežni naslov za oddajanje), netmask xxx.xxx.xxx.xxx ( nastavi masko omrežja).

 

Preveri konfiguracijo kartic: “ifconfig”. Tukaj dobite vse podatke o IP naslovu, maski, MAC naslovu…

Nastavi statičen IP : “ifconfig eth0 192.168.100.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.100.255”. Po resetu računalnika se nastavi nazaj na prejšne nastavitve.

Reset mrežne kartice: “ifdown eth0 && ifup eth0”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internetna zaščita

Copyright © 2013. All Rights Reserved.