SFTP ali SSH File Transfer Protocol je omrežni protokol za dostop in urejanje datotek na oddaljenih računalnikih, ter prenos podatkov. Glavna prednost je kriptiranje podatkov.

JSch je JAVA implementacija SSH2 protokola. SSH omogoča zaščiteno oddaljeno prijavo, varen prenos datotek, zaščiteno TCP/IP povezavo in kriptiran usmerjen promet.

 

Prenos knjižnic: http://www.jcraft.com/jsch/

 

1.) Primer Java SFTP klienta

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
import com.jcraft.jsch.Channel;
import com.jcraft.jsch.ChannelSftp;
import com.jcraft.jsch.JSch;
import com.jcraft.jsch.Session;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
 
public class SFTPklient {
private Channel channel;
private ChannelSftp channelSftp;
 
public static void main(String[] args)  {
new SFTPklient();
}
 
public void SFTPklient( ) {
 
String pot_datoteke = "D:\\test.txt"; //pot datoteke, katero želimo prenesti
Sting IP_streznika="192.168.200.201"; //IP naslov strežnika na katerem teče sshd servis
int port=22; //port na katerem posluša strežnik
String uporabnik = "username"; //uprabniško ime
String geslo="password";   // geslo
 
JSch jsch = new JSch();
Session s = null;
 
try {
s = jsch.getSession(uporabnik, IP_streznika, port);
s.setConfig("StrictHostKeyChecking", "no");
s.setPassword(geslo);
s.connect(); 
channel = s.openChannel("sftp");
channel.connect();
channelSftp = (ChannelSftp) channel;
channelSftp.cd("/var/mojdirektorij/"); //postavimo se v naš direktorij na strežniku
File f = new File(pot_datoteke);   
channelSftp.put(new FileInputStream(f), f.getName()); //prenesemo datoteko
 
channelSftp.disconnect();
s.disconnect(); //prekinemo povezavo
 
} catch (Exception e) {
System.out.println(e+" POVEZAVA NI MOŽNA");
System.exit(0); //zaustavitev aplikacije
}
 
}
 
}

 

Sedaj lahko z Java klientom varno prenašamo datoteke na strežnik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internetna zaščita

Copyright © 2013. All Rights Reserved.