UPORABNIKI – SKUPINE

fnp

 

 

1.) Prvo kreiramo novo skupino. Pravice za dostop do map bomo urejali preko skupin ( zaradi lažje administracije v primeru velikega števila uporabnikov).

fn16

 

2) Vpišemo ime skupine.

fn17

3.) Dodamo uporabnike v skupino.

fn21

4.) Vnesemo ime uporabnika, polno ime, geslo…in ga dodamo skupini “vsi”.

fn20

5.) Sedaj bomo naredili direktorij “Glasba”, do katerega bodo dostopali uporabniki iz skupine “vsi”.

fn14

6.) Vnesemo ime direktorija, nastavimo max. velikost “5g”. Velikost je odvisna od kapicitet diskov in vaše presoje.

fn15

7.) Na novem direktoriju “Glasba” izberemo možnost “Change Permissions”.

fn22

8.) Spremenimo pravice na direktoriju. Skupina (group) “vsi” ima pravice vpogleda, pisanja in izvajanja.

fn23

9.) Sedaj moramo vklopit servis “CIFS” za deljenje datotek.

fn24

9.) V našem primeru bomo dodali “Windows” share. Na voljo imate tudi “Apple” in “UNIX” share.

fn25

10.) Nastavimo ime “Moj_share” ali “Glasba”. To ime bo vidno v omrežju.

fn26

11.) Sedaj dostopate do “Glasbe” tako, da v “Explorer” vrstico vnesete IP naslov ali ime strežnika (npr: “\\192.168.198.134\Glasba” ali “\\FREENAS\GLASBA”). Za dostop do mape je potrebna avtentifikacija.

fn30

* Za lažje delo si lahko tudi “mapirate” omrežni pogon.

fn31

fn33

fn32

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Internetna zaščita

Copyright © 2013. All Rights Reserved.